Personale

Forretningsfører

Jørgen Chr. Jensen
Bavnebjerg 44
6720 Fanø

Tlf. 7516 2724/1

Træffetid:
Mandag til fredag kl. 9.00 - 12.00

Driftsleder

Jens K. Madsen
Engvejen 2
6720 Fanø

Tlf. 7516 2724/2

Træffetid:
Mandag til torsdag kl. 8.00 - 16.00
Fredag kl. 8.00 - 12.00

Vagt/afløser:

Jan Pedersen

Kjeld Pedersen

Tlf: 75162724/2

//