Nyheder

Generalforsamling 2019

Nordby Fjernvarme afholder Ordinær Generalforsamling  Onsdag den 26. august 2020, kl. 1930  I Strien (Kongeværelserne) på Lindevej.  Dagsorden:   Va…

Nordby Fjernvarme informerer

Nordby Fjernvarme indfører motivationstarif fra den 1. januar 2020 Nordby Fjernvarme har gennem mange år arbejdet på, at nedbringe varmetabet i vore l…

Referat fra Generalforsamling 2019

Ordinær Generalforsamling Afholdt Torsdag den 11. april 2019, kl. 1930 på Fanø Krogaard Referat: Mødet åbnes ved formanden Dorte Lund som bød velkomme…

Referat Generalforsamling

Referat fra den ekstra ordinære Generalforsamling afholdt d.22 Oktober 2018 Referat: Mødet åbnes ved formanden Dorte Lund som bød velkommen til den ek…

Åbent Hus

25 års jubilæum Søndag 10. december 2017 afholdt Nordby Fjernvarme åbent hus på værket Engvejen 2 i Rindby i anledning af 25 års jubilæet.

Grønt Vand i Fjernvarmenettet

Den 11. december gentager DIN Forsyning forårets tiltag med tilsætning af et grønt farvestof til fjernvarmeledningsnettet i Varde, Esbjerg og Nordby.…