Orientering fra Fjernvarmen

11. juni 2021

Kære alle forbrugere i Nordby Fjernvarme.

 

Nordby Fjernvarme er en del af Din Forsynings planer om fremtidens Fjernvarme for Esbjerg, Varde og Fanø.

Et spændende projekt, med meget ny teknologi, men som vil gøre fjernvarmen på Fanø til en grøn fjernvarme, så vore forbrugere, kan føle sig trygge, for varmelevering også i fremtiden.

Se mere på nedenstående link.    Fremtidens Fjernvarme

Hvor kommer varmen fra?

Nordby Fjernvarme leverer varme fra DIN Forsyning i Esbjerg, og bliver ledt til Fanø i varmeledninger under vandet. Fjernvarmen fra DIN Forsyning er en blanding af overskudsvarmen fra affaldsforbrændingen Energnist og fra Esbjergværkets elproduktion. Varmen bliver altså ikke produceret direkte, men udnyttes som en sidegevinst af deres primære funktioner. Kun i ekstraordinære situationer er det nødvendigt med egenproduktion.

I slutningen af marts måned 2023 bliver Esbjergværket taget ud af drift, og Din Forsyning har dertil fundet på alternativer som kan erstatte Esbjergværkets bidrag. Det drejer sig blandt andet om en 50MW havvandsvarmepumpe, en 60MW fliskedel og en 30MW elkedel. Havvandsvarmepumpen og elkedelen skal drives af grøn strøm fra vindmøller og bliver derved et endnu grønnere alternativ.

Grønne ambitioner for fremtiden.

DIN Forsyning har et ønske om at konvertere til at være en udelukkende grøn varmeforsyning. Som det næste skridt har de lavet aftaler med Power-to-X-anlægget som forventes at stå klar i 2026. PtX-anlægget skal omdanne strøm fra havmøller til CO2-fri ammoniak, som kan bruges til landbrugsgødning og til grønt brændstof til skibe. Som et biprodukt af disse processer vil der komme en masse varme i overskud, og det vil kunne bruges som varmeforsyning

Ifølge beregningerne vil PtX-anlæggets bidrag sørge for, at helt op mod 80% af varmeforsyningen vil stamme fra overskudsvarme og at resten kan dækkes af havvandsvarmepumpen, fliskedlen og elkedlen.