Orientering fra Fjernvarmen

18. marts 2020

Kære alle forbrugere i Nordby Fjernvarme.

 

Nordby Fjernvarme skal i henhold til vore vedtægter afholde Generalforsamling inden udgangen af april måned. I den nuværende situation med Corona virus, har bestyrelsen valgt at afvente udmelding fra myndigheder, inden der bliver sat dato for vores Generalforsamling. Det er derfor i skrivende stund ikke mulig at komme med en dato for afholdelse af ordinær Generalforsamling.