Nordby Fjernvarme informerer

1. oktober 2019

Nordby Fjernvarme indfører motivationstarif fra den 1. januar 2020

Nordby Fjernvarme har gennem mange år arbejdet på, at nedbringe varmetabet i vore ledninger, vi er allerede i gang med forskellige tiltag bla. et tilbud om køb af en Unit med rabat. Næste skridt er, at indføre en motivationstarif, som kan være med til at nedbringe varmetabet.

Motivationstarif-model

Din motivationstarif bliver beregnet ud fra din årlige, gennemsnitlige afkøling af fjervarmevandet, som din varmemåler registrerer.
Den får kun betydning for dig, hvis afkølingen er under 15˚C eller over 27˚C.
 

Er din årlige gennemsnitlige afkøling:

 

 • Over 27˚C, får du rabat på varmen. 
  Du er god til at afkøle fjernvarmevandet, vi leverer til dig. En god afkøling markerer, at du har en god drift af dit varmeanlæg og udnytter energien i fjernvarmevandet effektivt i din bolig, før det sendes retur til os.

 

 • Under 15 ˚C, får du en merudgift på varmen.
  Du er dårlig til at afkøle fjernvarmevandet i din bolig. En dårlig afkøling markerer, at du har en dårlig drift af dit varmeanlæg, og at du ikke udnytter fjernvarmen godt nok. 

 

 • Mellem 15 – 27 ˚C, får tariffen ingen konsekvens på din varmeregning, da du ligger i et neutralt område.

Sådan beregner vi Motivationstariffen

Vi inddrager følgende, når vi beregner din motivationstarif:
 

 • din årlige gennemsnitlige fremløbstemperatur - fremgår af din varmemåler
 • din årlige gennemsnitlige returløbstemperatur - fremgår af din varmemåler
 • dit variable forbrug
 • en tarif-procentsats (den er i 2020 på 1%)
   

Beregningsformel:

Din motivationstarif = Afkøling * tarifsats * variabelt forbrug

EKSEMPEL 1:
Din årlige gennemsnitlige afkøling er 32 ˚C (rabat-området). Du bliver berørt af tariffen.
Der beregnes ud fra din afkøling:
32-27˚C = 5 (temperaturdifference) * 1% (tarifsats) * 14.000 kr. (variabelt forbrug) = 700 kr. rabat/år.

EKSEMPEL 2:
Din årlige gennemsnitlige afkøling er 10 ˚C (merudgift-området). Du bliver berørt af tariffen.
Der beregnes ud fra din afkøling:
15-10˚C = 5 (temperaturdifference) * 1% (tarifsats) * 14.000 kr. (variabelt forbrug)= -700 kr. merudgift/år.

 

Tariffen indgår som nyt element i vores beregning af den enkelte forbrugers samlede udgift til varme. 

 

Vi har hidtil afregnet din varme ud fra forbrug og fast bidrag.
Med Motivationstariffen inddrager vi også, hvor effektivt du udnytter varmen i det fælles fjernvarmesystem. Det kan vi se ud af den årlige, gennemsnitlige afkøling på din varmemåler, som tariffen vil blive beregnet ud fra. 

Tariffen skal bl.a. motivere vores forbrugere til at udnytte varmesystemet mere optimalt.

 

Motivationstariffen skal også sikre en mere fair varmeafregning. Det gør vi ved at belønne de forbrugere, der belaster varmesystemet mindst og forbrugere, der ikke udnytter vores fælles varmesystem godt nok, får en merudgift.