Grønt Vand i Fjernvarmenettet

1. december 2017

Grønt Vand i Fjernvarmenettet

Får du grønt vand i hanen fra den 11. december 2017?

Fanø den 1. December 2017


Nordby Fjernvarme farver fjernvarmevandet grønt - igen

Den 11. december gentager DIN Forsyning forårets tiltag med tilsætning af et grønt farvestof til fjernvarmeledningsnettet i Varde, Esbjerg og Nordby. Det skal bl.a. hjælpe kunderne med at afsløre utætheder i deres varmeinstallation. Fremover vil farvestoffet blive tilsat to gange om året. Stoffet er ikke sundhedsskadeligt.

Grønt vand i hanen… det kan et ukendt antal varmekunder hos Nordby Fjernvarme få, når DIN Forsyning i december igen tilsætter grønt farvestof til fjernvarmevandet i jagten på bl.a. utætte varmeinstallationer hos kunderne og et stort vandtab i fjernvarmeledningsnettet.

Er kundens installation utæt, vil det varme brugsvand fra hane og bruser højest sandsynlig blive farvet grønt. Farvestoffet er godkendt af sundhedsmyndighederne, og det er ikke sundhedsskadeligt at drikke eller bade i det grønne vand.

 Farve-boosthjælper kunderne

Fjernvarmevandet er stadig svagt grønligt/gulligt, men ikke længere så synligt og virker derfor knap så effektivt til at afsløre utætheder. Derfor ’booster’ vi farven med en nytilsætning af det grønne farvestof.

- Ved at hjælpe kunderne med at afsløre utætheder i deres varmeinstallationer, kan vi undgå, at de bader i eller indtager fjernvarmevand over længere tid. En defekt varmeinstallation kan også medføre, at der løber brugsvand over i fjernvarmesystemet og så betaler kunderne faktisk for brugsvand, som de ikke har gavn af.

Grønt vand i hanen – kontakt en VVS-installatør

Har man grønt vand i hanen, skal man kontakte en autoriseret VVS-installatør, som kan afhjælpe problemet med varmeinstallationen (som tilhører kunden og ikke Nordby Fjernvarme).

Grønt vand i sø/vandløb
I forbindelse med tilsætningen af farvestoffet er der risiko for, at vandet i søer og vandløb bliver farvet grønt, pga. brud på rør i jorden. Opdager man et grønt vandløb eller sø, bedes man kontakte Nordby Fjernvarme på tlf: 7516 2724.

Farvestof tilsættes fremover to gange årligt
- Forårets grønt vand-tiltag afslørede flere hundrede utætte installationer og vi har fået reduceret spædevandstabet med ca. 25 procent i forhold til før tilsætningen. Som sidegevinst har farvestoffet samtidig øget fjernvarmevand-renheden i ledningsnettet, hvilket påvirker nettes levetid positivt.

- På baggrund af de gode erfaringer er det derfor besluttet fremadrettet, at tilføre farvestof til fjernvarmeledningsnettet to gange årligt. 

Læs mere om grønt fjernvarmevand på www.dinforsyning.dk.