Generalforsamling 2019

30. juli 2020

Nordby Fjernvarme afholder Ordinær Generalforsamling

 Onsdag den 26. august 2020, kl. 1930 

I Strien (Kongeværelserne) på Lindevej.

 Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
 6. Forslag fra Bestyrelsen.
 7. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere.
  • (Skal være bestyrelsen i hænde senest d. 16.08.2020)
 8. Valg til bestyrelsen.
  • (På valg er: Klaus Thomsen, Hans Hesdorf og Hans Erik Pedersen.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  • (På valg er: Ove Gejl Christensen og Christian Mortensen)
 10. Valg af revisor.
  • (På valg er H. Martinsen Revision, Esbjerg som bestyrelsen foreslår valgt.)

 Nordby, Fanø den 30/7 - 2020

 Bestyrelsen